Har du spørsmål?

Phone Icon 23 37 84 40
logo granitt og betongvare

Støttemur

Hva med å bygge en støttemur for å ramme inn innkjørselen eller lage en spennende terrasse i hagen?

En mur kan lages på forskjellige måter i alt fra ferdige støttemursystemer til den villeste naturstein. Vi leverer støttemurer i betong, skifer og granitt. Fargevalg og mål på de ulike typer mur er variabelt. Vanlige farger på betongelementer er grå, koks, rødmix, gråmix og brunmix. En støttemur kan bygges helt opp til flere meter høyde, men man bør være oppmerksom på offentlige krav til dokumentasjon på stabilitet til murer over en gitt høyde.

Kontakt oss for inspirasjon, gode råd og planlegging.